Publicatie

Publicatie datum

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven.

Kooij, D.G., Dijk, L. van, Schellevis, F.G. Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven. Utrecht: NIVEL, 2002. 94 p.
Download de PDF
Bijna de helft van de Nederlanders (46%) moet 's nachts minstens één keer het bed uit om te plassen. Een derde gaat één keer per nacht naar de WC en 13% moet twee keer of vaker. Ze hebben daar overigens weinig problemen mee. Dit blijkt uit een telefonische enquête door het Nivel onder 2.506 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Van hen vulden 859 mensen een schriftelijke vragenlijst in over de invloed van het ‘s nachts moeten plassen (nycturie) op hun kwaliteit van leven. Daaruit bleek dat nycturie één van de belangrijkste oorzaken van een slechte nachtrust was. Mensen die slecht slapen, functioneren fysiek minder goed, ook hun mentale gezondheid is slechter dan die van mensen die wel goed slapen.
Uit de telefonische enquête bleek verder dat vrouwen vaker nycturie hebben dan mannen en ouderen vaker dan jongeren. Mensen met een minder goede gezondheid en mensen die geneesmiddelen gebruiken moeten vaker ‘s nachts plassen. Nederlanders die ‘s nachts moeten plassen, hebben daar niet zoveel problemen mee. Van de mensen die vier keer of vaker per nacht moeten plassen, vindt 40% het geen probleem. Van de mensen die drie keer ‘s nachts moeten plassen heeft 53% daar geen enkel probleem mee en van de mensen die twee keer moeten plassen is dat 72%. In vergelijking met buitenlands onderzoek is het zo dat Nederlanders iets vaker ‘s nachts moeten plassen, maar dat ze er minder problemen mee hebben. Uit vervolgonderzoek onder 859 van de geënquêteerden blijkt dat mensen met nycturie slechter slapen dan mensen zonder nycturie. Deze slechte nachtrust heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven. Het fysiek functioneren van slechte slapers vermindert en zij voelen zich mentaal minder goed dan goede slapers. Nycturie heeft weliswaar geen direct effect op fysiek functioneren en mentale gezondheid, maar wel indirect via het onderbreken van de slaap. Verder blijkt uit het onderzoek dat mensen met nycturie vaak ook andere urinewegklachten hebben en dat zij een slechtere gezondheid hebben dan de gemiddelde Nederlander. Alles duidt erop dat nycturie niet een op zichzelf staand symptoom is maar vrijwel altijd voorkomt met andere klachten. De onderzoekers doen de aanbeveling dat huisartsen aan patiënten die bij hen komen met slaapproblemen of andere urinewegklachten, standaard zouden moeten vragen of zij last hebben van nycturie. Het onderzoek is uitgevoerd uit in opdracht van de farmaceutische fabrikant Ferring B.V.
Gegevensverzameling