Publicatie

Publicatie datum

Onderzoek naar de behoefte aan peilstations voor multidisciplinaire verpleeghuiszorg.

Veer, A.J.E. de, Kerkstra, A. Onderzoek naar de behoefte aan peilstations voor multidisciplinaire verpleeghuiszorg. Utrecht: NIVEL, 2001. 48 p.
Download de PDF
De Stichting Wetenschapsbevordering Verpleeghuiszorg heeft het Nivel gevraagd onderzoek te doen naar de behoefte aan informatie over zorgbehoefte en zorgaanbod in de verpleeghuis- sector en de mate waarin bestaande informatiesystemen aan deze behoefte kunnen voldoen. In het rapport wordt beschreven welke informatievoorzieningen gebruikt worden in verpleeghuizen en in hoeverre deze systemen gestandaardiseerde informatie vastleggen. Ook is in hoeverre deze systemen gestandaardiseerde informatie vastleggen. Ook is in hoeverre deze systemen gestandaardiseerde informatie vastleggen. Ook is gekeken naar de informatie- behoeften van actoren in de verpleeghuissector. (aut. ref.)