Publicatie

Publicatie datum

Onderzoek naar verzorgingshuiszorg: stand van zaken en prioriteiten.

Veer, A.J.E. de, Theuws, A. Onderzoek naar verzorgingshuiszorg: stand van zaken en prioriteiten. Utrecht: NIVEL, 2000. 104 p. Met CD-ROM.
Download de PDF
Dit onderzoek heeft als doel prioriteiten aan te geven voor onderzoek naar verzorgingshuiszorg. Najaar 1999 gaf het Ministerie van VWS opdracht aan het Nivel mogelijke prioriteiten voor onderzoek aan te geven. De prioriteiten zijn gebaseerd op interviews met negentien deskundigen op het gebied van verzorgingshuiszorg, alsmede een oproep aan het veld om prioriteiten aan te melden. Op deze oproep kwamen vier reacties. Samengevat blijkt dat verzorgingshuiszorg niet (meer) als een geïsoleerd zorgproduct gezien kan worden maar als schakel in de gehele keten van verpleging en verzorging. Tevens wordt in dit rapport ingegaan op verschillen met de prioritering zoals die in 1997 is gemaakt voor het onderzoek in de verpleeghuiszorg.