Publicatie

Publicatie datum
Online contact mag persoonlijk contact niet vervangen.
. Online contact mag persoonlijk contact niet vervangen. ZorgenZ...: 2017(10) . Interview Anneke Francke.
Download de PDF
ANNEKE FRANCKE EN JUDITH HUIS IN ’T VELD OVER ZELFMANAGEMENT – Welke behoefte aan zelfmanagementondersteuning hebben mantelzorgers en mensen met dementie in hun thuissituatie? Kan die hulp effectief via e-health worden gegeven, en hoe dan? Welke rol kunnen verpleegkundigen hierbij hebben? Dat onderzoekt promovenda en verpleegkundig onderzoeker Judith Huis in het Veld. Samen met professor Anneke Francke licht ze haar onderzoek toe.