Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkeling Implementatiemonitor ZON.

Heiligers, P., Calsbeek, H., Friele, R. Ontwikkeling Implementatiemonitor ZON. Utrecht: NIVEL, 2001. 187 p.
Download de PDF
Zorg Onderzoek Nederland (ZON) financiert jaarlijks een groot aantal onderzoeksprojecten. Deze zijn thematisch gebundeld in onderzoeksprogramma’s. Een deel van deze projecten is gericht op de implementatie (=gestructureerde en structurele invoering) van waardevolle vernieuwingen in de gezondheidszorg. ZON zou graag weten welke van deze programma’s en projecten de meeste kans op succesvolle implementatie hebben. Het Nivel heeft daartoe als instrument een vragenlijst ontwikkeld op basis van ervaringen uit de praktijk en de huidige theoretische inzichten op het gebied van implementatie. Met deze implementatiemonitor kan tijdig worden gesignaleerd of ZON-programma’s op implementatie gericht zijn, zodat zo nodig kan worden bijgestuurd. Het prototype van de implementatiemonitor is getest op 32 ZON- programma’s, 52 ZON-projecten en op de daadwerkelijke impact van 12 afgeronde implementatieprojecten in de praktijk. De onderzoekers concluderen dat de implementatie-monitor in huidige vorm bruikbaar is, maar dat de implementatie ervan kritisch gevolgd en geëvalueerd moet worden. De theoretische onderbouwing moet bovendien nog beter worden afgestemd op de behoeften van ZON. De implementatiemonitor kan ook gebruikt worden om afzonderlijke implementatieprojecten te screenen. Dan wordt gelet op planmatigheid van het project, betrokkenheid van uiteindelijke gebruikers en doelgroep, analyse van belemmerende en bevorderende factoren en hierbij passende interventies.(aut. ref.)