Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkeling van een afwegingskader vertrouwen voor toezichthouders: lessen uit de praktijk van de IGJ.

Spronk, S., Buijze, H., Zwietering, P., Friele, R., Robben, P. Ontwikkeling van een afwegingskader vertrouwen voor toezichthouders: lessen uit de praktijk van de IGJ. Tijdschrift voor Toezicht: 2017(3), 16-25
Download de PDF
Diverse toezichthouders hebben vertrouwen in ondertoezichtstaanden gekozen als uitgangspunt. Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vinden vertrouwen een lastig te hanteren begrip. Tegelijk geven zij aan dat vertrouwen wel een grote rol speelt bij hun oordeel en handhaving. Ze missen echter handvatten om de afweging van vertrouwen in de zorgaanbieder te kunnen expliciteren en te onderbouwen. Dit is voor de IGJ aanleiding om vanuit het perspectief van de IGJ praktijkonderzoek te doen naar het begrip vertrouwen. Dit leidt tot het afwegingskader. (aut. ref.)