Publicatie

Ontwikkeling van een tool om de personele inzet voor huisartspraktijken te analyseren.
Strassel, J.K., Vrijhoef, H.J.M., Bakker, D.H. de. Ontwikkeling van een tool om de personele inzet voor huisartspraktijken te analyseren. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2012 'Multimorbiditeit' 8 juni 2012, Maastricht. 35
Inleiding: Meer en meer moeten huisartsen beslissingen nemen over in te zetten personeel in hun praktijk. Daarvoor is kennis nodig over de zorgvraag nu en in de toekomst over de huidige personeelsinzet en over de mogelijk te vervullen taken door verschillende functionarissen. Doel is de ontwikkeling van een instrument waarmee huisartsenpraktijken een analyse kunnen maken van de benodigde functionarissen om het zorgaanbod op de vraag naar zorg af te stemmen. De praktische tool zal beslissingen ondersteunen om het personeelspranningsproces in een huisartspraktijk of gezondheidscentrum te begeleiden en als internetapplicatie beschikbaar zijn. Methode: De ontwikkeling van het instrument is gebaseerd op een uitgebreid systematische literatuur review (07/2009-04/2010), een aantal expertinterviews (05-07/2010) en twee focusgroep bijeenkomsten (maart 2011 en januari 2012). Het instrument zelf bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Het wordt getest in vijf tot tien praktijken. Resultaat: Het prototype van het instrument zal worden gepresenteerd. Het omvat een analyse van de huidige werklast in een bepaalde huisartspraktijk, een toekomstberekening over de verwachte zorgvraag in de praktijk, en een dashboard waarmee alternatieve taakverdelingen kunnen worden gesimuleerd. Overwegingen bij de keuze voor een bepaalde variant zoals kwaliteit, verschuivingen in de zorg, kosten en opbrengsten worden op kwalitatieve wijze in beeld, gebracht. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van data van ABF, NIVEL, LINH en gegevens van de praktijk zelf. Beschouwing: Uit de focusgroep (januari 2012) kwam naar voren dat het instrument door de praktische insteek een belangrijke rol kan spelen, in besluitvorming rond personeelsbezettingen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling