Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie: deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen.

Hofstede, J., Cardol, M., Rijken, M. Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie: deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen. Den Haag/Utrecht: Sociaal en Cultureel Planbureau, NIVEL, 2013. 57 p.
Download de PDF
De belangrijkste vraag die in dit rapport wordt beantwoord is of veranderingen zijn opgetreden in de ondersteuning van zelfstandig wonende mensen met lichamelijke beperkingen die in lijn zijn met de bedoelingen van de Wmo.