Publicatie

Publicatie datum

Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie: deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen.

Hofstede, J., Cardol, M., Rijken, M. Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie: deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen. Den Haag/Utrecht: Sociaal en Cultureel Planbureau, NIVEL, 2013. 57 p.
Download de PDF
Samenvatting van de belangrijkste conclusies:

– De laatste jaren ontvangt een groter deel van de mensen met lichamelijke beperkingen ondersteuning dan in de beginjaren van de Wmo en de jaren daarvoor. Die toename komt op het conto van de informele ondersteuning.
– Ook al is de trend over de gehele periode 2005-2011 niet significant, het lijkt er op dat sinds 2009 de professionele ondersteuning vanuit de Wmo vaker in vervolg op en in combinatie met informele hulp plaatsvindt. Deze ontwikkeling sluit aan bij de beoogde werking van de Wmo, waarbij men eerst binnen het eigen netwerk een oplossing zoekt alvorens een beroep te doen op professionele ondersteuning.
– De toename van het gebruik van informele hulp tussen 2005 en 2011 ging niet samen met een afname van het gebruik van professionele ondersteuning. In die zin is er dus geen sprake van substitutie.