Publicatie

Publicatie datum
Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie: deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen.
Hofstede, J., Cardol, M., Rijken, M. Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie. Tweede Wmo-evaluatie: deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen. Den Haag/Utrecht: Sociaal en Cultureel Planbureau, NIVEL, 2013.
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg