Publicatie

Publicatie datum

Openheid over medische fouten: waar staan we?

Legemaate, J., Akkermans, A.J., Friele, R.D. Openheid over medische fouten: waar staan we? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2015, 159(A 9089)
Download de PDF
•Recente, breed gedragen richtlijnen bepalen dat artsen en andere zorgverleners open en eerlijk behoren te zijn over incidenten, dat wil zeggen: medische fouten.
•Deze norm wordt versterkt door uitspraken van het tuchtcollege en zal naar verwachting binnenkort ook wettelijk geregeld worden.
•In de praktijk is er nog sprake van tal van persoonlijke en institutionele belemmeringen bij het communiceren over incidenten.
•De elders ontwikkelde open benadering (‘open disclosure’-benadering) kan ook in Nederland behulpzaam zijn bij het wegnemen van die belemmeringen. (aut. ref.)