Publicatie

Publicatie datum

Otitis media acuta: incidentie en beleid: gegevens uit een Nationale Studie.

Bohnen, A.M., Bruijnzeels, M.A., Velden, J. van der, Wouden, J.C. van der. Otitis media acuta: incidentie en beleid: gegevens uit een Nationale Studie. Huisarts en Wetenschap: 1992, 35(4), 134-136
Lees online
De cijfers uit de Nationale Studie over otitis media acuta bij kinderen zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van eerdere lokale studies. Zuigelingen werden niet vaker dan oudere kinderen gezien met een aan otitis media acuta verwante oorziekte. Zowel zuigelingen als bij oudere kinderen kregen weinig frequent antibiotica. Het voorschrijven van antibiotica was wel gerelateerd aan gepresenteerde klachten. Er bestond geen relatie tussen het voorschrijven van antibiotica in het eerste consult en binnen een maand daarna optreden van recidieven en complicaties. Minder dan de helft van de kinderen die pijn als klacht presenteerden, kregen orale of rectale analgetica. (aut. ref.)