Publicatie

Publicatie datum

Participatie in de openbare ruimte door mensen met een beperking is afgenomen in 2020.

Knapen, J., Bottenheft, E., Zonneveld, E., Boeije, H. Participatie in de openbare ruimte door mensen met een beperking is afgenomen in 2020. Utrecht: Nivel, 2022. 19 p.
Download de PDF
Serie: Participatiemonitor - korte rapportage

Participatie in de openbare ruimte is zowel bij mensen met een beperking als bij de algemene bevolking afgenomen tussen 2019 en 2020. In maart 2020 begon de coronacrisis. De sterkste dalingen zien we bij mensen met een verstandelijke beperking. Het verschil in participatie tussen mensen met een verstandelijke beperking en de algemene bevolking is daarmee groter geworden. Het verschil in participatie in de openbare ruimte tussen mensen met een lichamelijke beperking en de algemene bevolking is juist kleiner geworden. Dit komt voornamelijk omdat de algemene bevolking minder activiteiten heeft ondernomen vanwege de coronamaatregelen.