Publicatie

Publicatie datum

Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: een ontwerpstudie.

Speet, M., Rijken, P.M. Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: een ontwerpstudie. Utrecht: NIVEL, 2005. 32 p.
Download de PDF
Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen tussen mensen zonder verstandelijke beperking en maken daarbij gebruik van reguliere ondersteuningsvormen. Indien de (financiële) ondersteuning die zij krijgen hiervoor niet voldoende is, of indien de maatschappij hen niet accepteert, kan dit een negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven.

Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL, gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. Uit het onderzoek bleek ook dat de partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van verstandelijk gehandicapten in de samenleving behoefte hebben aan monitoring van en onderzoek naar die participatie. Het NIVEL buigt zich momenteel over de vraag hoe een onderzoeksinfrastructuur, waarin het perspectief van de verstandelijke gehandicapte zelf centraal staat, kan worden opgezet.

Het onderzoek van het NIVEL is verricht door middel van interviews met betrokken partijen en een literatuuronderzoek (quickscan).