Publicatie

Publicatie datum

Patient safety and medical devices: interacting contributing factors leading to unintended patient harm.

Baartmans, M.C. Patient safety and medical devices: interacting contributing factors leading to unintended patient harm. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2024. 203 p. Proefschrift van de Vrije Universiteit

Download de PDF
Dit proefschrift laat zien dat medische technologie op verschillende manieren betrokken is bij gebeurtenissen die leiden tot onbedoelde potentieel vermijdbare schade aan patiënten. Bestaande methoden voor het onderzoeken en analyseren van dergelijke gebeurtenissen brengen de rol van de technologie onvoldoende aan het licht. Daarom werd de GAM ontwikkeld, waarin het systeemdenken en een veiligheidsergonomisch perspectief zijn ingebed. Een ziekenhuisoverstijgende GAM-analyse van calamiteiten toonde aan dat kenmerken van de technologie vaak interacteren met factoren uit andere socio-technische domeinen zoals de organisatie, de patiënt en de professional. Gezamenlijk leiden deze factoren tot schade aan de patiënt. Aanvullende diepgaande analyses op specifieke onderwerpen waarbij gespecialiseerde instrumenten werden ingezet hielpen om onze
inzichten nog verder te vergroten en meer specifieke verbetermaatregelen te formuleren.

Uit deze bevindingen volgen enkele aanbevelingen voor praktijk en beleid, waaronder adviezen voor het inrichten van toekomstige calamiteitenanalyses en strategieën om het aantal schades aan patiënten waarbij medische technologie een rol speelde te verminderen. Toekomstig onderzoek zou I) prospectieve methoden moeten omvatten om de veilige toepassing van medische technologie te onderzoeken, II) zich moeten richten
op de veiligheid van de inzet van technologie buiten de muren van het ziekenhuis, en III) potentiële patiëntveiligheidsrisico’s moeten bestuderen die verband houden met medische software en informatietechnologie in de gezondheidszorg, waaronder de opkomende toepassing van kunstmatige intelligentie.