Publicatie

Publicatie datum

Patiënten- en consumentenorganisaties en de kwaliteit van zorg: een onderzoek naar de bijdrage van patiënten- en consumentenorganisaties aan het beleid omtrent de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Calsbeek, H., Friele, R.D. Patiënten- en consumentenorganisaties en de kwaliteit van zorg: een onderzoek naar de bijdrage van patiënten- en consumentenorganisaties aan het beleid omtrent de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 1997. 119 p.
Download de PDF
Dit onderzoek geeft inzicht in de bijdrage van patiënten- en consumentenorganisaties aan het beleid inzake kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Het onderzoek is uitgevoerd onder 212 patiënten en consumentenorganisaties. Door de NP/CF is een afzonderlijke bijdrage aan dit rapport geleverd. Het blijkt dat vrijwel alle organisaties het hun taak vinden als belangenbehartiger van patiënten of consumenten op te treden inzake kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Het zijn met name de Regionale patiënten/consumentenplatforms (RP/CP's) die zich op dit punt profileren: zij stellen vaker succesvol te zijn dan anderen, en de activiteiten die zij ondernemen hebben vaker een structureel karakter. Klachtopvang is een belangrijk instrument voor de RP/CP's. Door de relatief grote bijdrage van de RP/CP's bestaat de kans op regionale verschillen. Voor een effectieve bijdrage van patiënten en consumentenorganisaties aan kwaliteit en toegankelijkheid lijkt het tenslotte essentieel dat zij in staat zijn tot het maken van een middellange- of lange termijnplanning.