Publicatie

Publicatie datum

Patiënten over hun rechten in de gezondheidszorg: een overzichtstudie.

Friele, R.D., Albada, A., Sluijs, E.M. Patiënten over hun rechten in de gezondheidszorg: een overzichtstudie. Utecht: NIVEL, 2006. 120 p. Achtergrondstudie in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor de Staat van de Gezondheidszorg 2006.
Download de PDF
Hoewel patiënten over het algemeen heel positief zijn over de zorg die individuele hulpverleners geven, zijn ze minder te spreken over de organisatie van de zorg. Vooral chronisch zieken lopen tegen afstemmingsproblemen aan.

Dit blijkt uit een literatuuronderzoek naar de ervaringen van patiënten dat het NIVEL uitvoerde als achtergrondstudie bij de “Staat van de gezondheidszorg, patiëntenrechten” van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Het onderzoek is gebaseerd op eerder onderzoek onder in totaal 200.000 patiënten. Het onderzoek geeft een overzicht van wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met recht op verantwoorde zorg, het recht om te kiezen en het klachtrecht.

Geen eindverantwoordelijkheid
Een-vijfde tot een-derde van de chronisch zieken zegt dat ze tegenstrijdige informatie krijgen van de verschillende hulpverleners die bij hun behandeling betrokken zijn en dat de afstemming tussen hulpverleners niet voldoende is. Bijna de helft van de chronisch zieken zegt dat niemand de eindverantwoordelijkheid voor de zorg neemt. Deze voorbeelden wijzen op een verkokerde zorgorganisatie, die te weinig is georganiseerd vanuit het perspectief van de patiënt.

Onveilige situaties
De ondervraagde patiënten signaleren ook onveilige situaties in de zorg, zoals het ontbreken van hun medische dossier bij spoedeisende hulpverlening, het ontbreken van afspraken rond het gebruik van verschillende medicijnen door chronisch zieken en het ontbreken van nazorginstructies bij ontslag uit het ziekenhuis.

Naast de ervaringen van mensen met verantwoorde zorg, werd in het onderzoek ook gekeken naar hoe mensen denken over het recht om te kunnen kiezen en hun ervaringen met het klachtrecht.