Publicatie

Publicatie datum

Patiënten over preventie door hun huisarts.

Hulshof, N.A., Essen, G.A. van, Andela, M., Friele, R.D. Patiënten over preventie door hun huisarts. Huisarts en Wetenschap: 1998, 41(3), p. 117-120.
Lees online
Doel: Inzicht verwerven in de meningen van patiënten over preventie door de huisarts. Opzet: Cross-sectioneel onderzoek. Methode: Aan 1107 leden van het Consumentenpanel (samenwerkingsproject Nivel en Consumentenbond) werd met een Consumentenpanel (samenwerkingsproject Nivel en Consumentenbond) vragenlijst gevraagd naar de mening van patiënten over preventie door de huisarts. Gevraagd is in hoeverre de huisarts op de hoogte mag zijn van risicofactoren en/of deze door de huisarts ter sprake mogen worden gebracht tijdens een consult. Dit is eveneens gevraagd met betrekking tot een concrete situatie (pijnlijke pols). Door middel van twee factoranalyses werden preventieve onderwerpen gegroepeerd en werd een somscore berekend op basis van de items van de schalen. Met behulp van Pearson's correlatie, de Mann-Whitney-en de Kruskall-Wallis-toets werd nagegaan hoe de somscore samenhing met patiëntkenmerken (leeftijd, opleiding, geslacht, relatie met huisarts en risicoprofiel van patiënt). Resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat patiënten in het algemeen erg positief staan ten opzichte van preventie door de huisarts. Het blijkt nauwelijks uit te maken welke onderwerpen ter sprake worden
gebracht. De mening over preventie door de huisarts is echter kritischer als dit ongevraagd en niet gebonden aan de klacht gebeurt. De situatie waarin het onderwerp aan de orde wordt gesteld en de kwaliteit van de relatie van de patiënt met de huisarts lijken van invloed te zijn op de acceptatie van preventie in de huisartspraktijk. (aut.ref.)
Gegevensverzameling