Publicatie

Publicatie datum

Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens 1998.

Rijken, P.M., Foets, M., Peters, L., Bruin, A.F. de, Dekker, J. Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens 1998. Utrecht: NIVEL, Patiëntenpanel Chronisch Zieken, 1999. 98 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat een overzicht van gegevens over de kwaliteit van leven, het zorggebruik en de maatschappelijke positie in 1997 van somatisch chronisch zieken in Nederland. De gegevens zijn afkomstig van het Patiëntenpanel Chronisch Zieken.