Publicatie

Publicatie datum

Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens 1999.

Rijken, P.M., Spreeuwenberg, P., Baanders, A.N., Dekker, J. Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens 1999. Utrecht: NIVEL, Patiëntenpanel Chronisch Zieken, 2000. 100 p.
Download de PDF
Uit de jaarlijkse peiling onder het Patiëntenpanel Chronisch Zieken blijkt dat vooral chronisch zieken met lichamelijke beperkingen kwetsbaar zijn, niet alleen fysiek maar ook sociaal. Het overgrote deel is niet in staat te werken. Omdat zij veelal op een uitkering zijn aangewezen, hebben zij minder inkomen dan mensen die niet chronisch ziek of lichamelijk beperkt zijn. Bovendien hebben zij grotere uitgaven vanwege hun ziekte. Om deze groep een redelijke inkomenspositie te kunnen geven is het instrument van arbeidsreïntegratie niet geschikt. Zij hebben te maken met te veel lichamelijke beperkingen en ze zijn vaak ouder. Voor hen is 'werk' geen optie. Maatregelen in de nieuwe Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn hiervoor beter geschikt.