Publicatie

Peilstations meten trends in de huisartsenpraktijk.

Feijter, C. de, Donker, G.A. Peilstations meten trends in de huisartsenpraktijk. Huisarts in Praktijk: 2007, 18(12) 10-12. Interview met Gé Donker.
Lees online
Met welke ziekten en klachten komen patiënten bij de huisarts? Sinds 1970 rapporteren huisartsen
van 45 huisartspraktijken, die samen het landelijk netwerk Continue Morbiditeits Registratie (CMR )
Peilstations Nederland vormen, regelmatig over het voorkomen van een aantal ziekten. Het levert een schat aan informatie op. Welke trends kunnen we daaruit afleiden voor de huisartsenzorg? Huisarts en epidemioloog Gé Donker, werkzaam in gezondheidscentrum ‘De Weide’ (Hoogeveen) en bij het Nivel, geeft een toelichting. (aut. ref. )
Gegevensverzameling