Publicatie

Publicatie datum

Podcast Transparantiemonitor 1.

Boer, D. de. Podcast Transparantiemonitor 1. Utrecht: Nivel, 2021.
Lees online
De Transparantiemonitor onderzoekt hoe informatie over zorgaanbieders en behandelingen tot stand komt en bijdraagt aan de best passende zorg voor de patiënt. In deze eerste aflevering van de Nivel-podcast gaan we in op de algehele bevindingen in de Transparantiemonitor 2020/2021. Wat viel op? Hoe heeft het Nivel onderzoek gedaan? En wat waren de reacties?