Publicatie

Publicatie datum

Podotherapie in Nederland: een overzicht (I).

Rijken, P.M., Heugten, C.M. van, Dekker, J. Podotherapie in Nederland: een overzicht (I). PodoSophia: 1997, 5(2), 23-26
Download de PDF
Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de 'Pilot landelijke informatievoorziening paramedische zorg' gestart. In dit project zal de behoefte aan informatie over paramedische zorg in kaart worden gebracht. Tevens zal worden onderzocht hoe in de gesignaleerde informatiebehoefte kan worden voorzien. Als voorbereiding op dit onderzoek is, eveneens in opdracht van het Ministerie van VWS, door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL het 'Brancherapport paramedische zorg' geschreven. In vier artikelen worden de belangrijkste resultaten voor de podotherapie gepubliceerd. (aut.ref.)