Publicatie

Publicatie datum

Preclinical rheumatoid arthritis.

Nielen, M.M.J. Preclinical rheumatoid arthritis. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2009.
Download de PDF
Bij mensen met een verhoogd risico is toekomstige reuma te voorspellen met testen op antistoffen. Een geschikte behandeling in deze aanloopfase van de ziekte kan het ontwikkelen van reuma uitstellen of voorkomen. Dit stelt onderzoeker Mark Nielen, die op vrijdag 27 februari promoveert bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Antistoffen
Gewrichtsschade door reumatoïde artritis is onherstelbaar. Vooral in een later stadium van de ziekte, neemt de kwaliteit van leven van patiënten hierdoor sterk af. Vroege opsporing en agressieve behandeling van de ziekte zijn daarom van groot belang. NIVEL-onderzoeker Mark Nielen concludeert dat al jaren voor de klachten van reuma beginnen antistoffen worden aangemaakt en ontstekingsstoffen te vinden zijn. Antistoftesten zijn te gebruiken om reuma te voorspellen in gezonde mensen die al een verhoogd risico hebben op de ziekte. Bijvoorbeeld bij mensen met pijnlijke gewrichten of met reuma in de familie.

Voorkomen of uitstellen
De uitkomsten van het onderzoek maken gerichte opsporing en risicoschatting mogelijk van mensen met een verhoogd risico op reumatoïde artritis. Nielen: “Er wordt al naar een geschikte behandeling voor deze fase van de ziekte gezocht. Als die wordt gevonden, is bij deze mensen in de toekomst het ontwikkelen van reuma te voorkomen of uit te stellen.” Nielen deed onderzoek naar bloedmonsters van donoren die later reuma hebben ontwikkeld. Dit was mogelijk door samenwerking van de Sanquin Bloedbank Noord-West en het Jan van Breemen Instituut (JBI) in Amsterdam, waar het onderzoek is uitgevoerd. De Bloedbank heeft sinds 1984 van elke bloeddonatie serum opgeslagen. Het JBI heeft een grote polikliniek reumatologie en van alle patiënten werden 79 reumapatiënten geïdentificeerd die voor de klachten begonnen jarenlang bloed doneerden.