Publicatie

Publicatie datum

Privacyreglement Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met technische toelichting pseudonomisering.

Privacyreglement Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met technische toelichting pseudonomisering. Utrecht: Nivel, 2018. 24 p.
Download de PDF
Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van Nivel-onderzoek, behandelen we strikt vertrouwelijk. Onze onderzoekers werken met gepseudonimiseerde data, waardoor we de privacy van deelnemers aan Nivel-onderzoek waarborgen. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa, voor medisch georiënteerd onderzoek, en aan de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU, voor het hele veld van sociaalwetenschappelijk onderzoek.