Publicatie

Publicatie datum

QUOTE-EEE, kwaliteit vanuit het perspectief van de gebruikers van enkelvoudige extramurale ergotherapeutische zorg.

Janssen, B.M., Sixma, H.J. QUOTE-EEE, kwaliteit vanuit het perspectief van de gebruikers van enkelvoudige extramurale ergotherapeutische zorg. Utrecht: NIVEL, 2003.
Download de PDF
Patiënten beoordelen kwaliteit van ergotherapie
Samen met de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) heeft het NIVEL een specifieke vragenlijst ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen die ergotherapie in de thuissituatie hebben gehad. Deze onderzoeksmethode kunnen ergotherapeuten gebruiken om na te gaan of hun patiënten tevreden zijn over de zorg die ze hebben gekregen en om de kwaliteit van hun professionele handelen te bewijzen, verbeteren en behouden.
In deze zogeheten QUOTE-vragenlijst (= QUality Of care Through the patient’s Eyes; klik hier voor meer info over het principe van de QUOTE-vragenlijsten) wordt patiënten eerst gevraagd welke verwachtingen zij hebben of hadden van hun ergotherapiebehandeling. Vervolgens worden de concrete ervaringen getoetst, zodat duidelijk wordt of ergotherapeuten goed scoren op de punten die hun patiënten belangrijk vinden. Bij het ontwikkelen van de vragenlijst zijn patiënten vanaf het begin betrokken, dat wil zeggen vanaf het formuleren van de kwaliteitscriteria.
De afgeronde vragenlijst is verstuurd naar 508 cliënten van ergotherapeuten. De respons was 62%, een aantal oudere patiënten was lichamelijk en/of geestelijk niet meer in staat de vragenlijst in te vullen. In het algemeen blijken patiënten zeer tevreden te zijn over hun ergotherapeut. Zij zijn met name te spreken over de manier waarop ergotherapeuten hun cliënten benaderen. Cliënten vinden bijvoorbeeld dat de ergotherapeut veel respect voor hen toont en dat zij hun verhaal kwijt kunnen.