Publicatie

Publicatie datum

Radiologisch laboranten in Nederland: een overzicht.

Rijken, P.M., Heugten, C.M. van, Dekker, J. Radiologisch laboranten in Nederland: een overzicht. GAMMA: 1997(1), 3-8
Download de PDF
Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )VWS) de 'Pilot landelijke informatievoorziening paramedische zorg' gestart. In dit project zal de behoefte aan informatie over paramedische zorg in kaart worden gebracht. Tevens zal worden onderzocht hoe in de gesignaleerde informatiebehoefte kan worden voorzien. [uit inl.]