Publicatie

Publicatie datum

Registratie gezondheidsklachten door eikenprocessierups bij huisartsen.

Zijlstra, A.G., Donker, G., Krol, W., Wolf, J. de. Registratie gezondheidsklachten door eikenprocessierups bij huisartsen. Zwolle: Academische werkplaats Milieu en Gezondheid, 2015.
Download de PDF
Het doel van het onderzoek is inzicht verwerven in de incidentie en trends van het aantal mensen dat zich
bij de huisarts meldt met (huid)klachten, veroorzaakt door de brandharen van de eikenprocessierups
(EPR) (periode 2012-2014). Hiertoe is gebruikgemaakt van de NIVEL-peilstations bij huisartsen, verspreid
over Nederland. Hieruit blijkt dat het aantal EPR-gerelateerde klachten voor Nederland geschat wordt op
1700 tot 2500. Om zicht te krijgen op de plaagdruk is een vragenlijst verstuurd aan alle gemeenten met
een peilstation. Daarnaast zijn in 2012 twee vragen opgenomen in de GGD-gezondheidsmonitor voor
volwassenen in Overijssel (19 jaar en ouder). Hieruit blijkt dat in 2012 ruim 12.000 Overijsselse inwoners
aangeven naar de huisarts te zijn geweest met gezondheidsklachten door de EPR. Er is een indicatie dat
de EPR een verhoogd beroep kan doen op de lokale gezondheidszorg en dat dit afhankelijk is van de
lokale plaagdruk, de bekendheid en ervaring met de rups. (aut. ref.)
Gegevensverzameling