Publicatie

Publicatie datum

Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen.

Sloot, R., Flinterman, L., Heins, M., Lafeber, M., Boeije, H., Poos, R., Eysink, P., Nielen, M., Korevaar, J. Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen. Utrecht: NIVEL, 2016. 133 p.
Download de PDF
Het doel van dit rapport is inzicht te geven in de huidige stand van zaken en ontwikkelingen binnen de zorg voor mensen met een reumatische aandoening. De volgende thema’s worden nader uitgewerkt:
 Prevalentie, incidentie en prognose van mensen met een reumatische aandoening
 Invloed van reumatische aandoeningen op de kwaliteit van leven
 Zorggebruik en zorgkosten gerelateerd aan reumatische aandoeningen
 Maatschappelijke impact van reumatische aandoeningen
 Zorgaanbod voor reumatische aandoeningen en de kwaliteit van de zorg