Publicatie

Publicatie datum

Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen.

Sloot, R., Flinterman, L., Heins, M., Lafeber, M., Boeije, H., Poos, R., Eysink, P., Nielen, M., Korevaar, J. Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Om de kwaliteit van de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen te (blijven) optimaliseren is het belangrijk om over actuele en betrouwbare cijfers te beschikken. Hiertoe heeft het Reumafonds in 2006 en in 2010 een nationale peiling laten uitvoeren naar de prevalentie en de gevolgen van reumatische aandoeningen (Chorus, 2007 en 2011). Dit onderzoek is de volgende stap in het inzichtelijk maken van de zorg voor mensen met een reumatische aandoening. Dit rapport beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan het beleid van partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een reumatische aandoening, zoals overheden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit alles heeft als doel de kwaliteit en houdbaarheid van de zorg voor deze groep patiënten te verbeteren.

Het doel van dit rapport is inzicht te geven in de huidige stand van zaken en ontwikkelingen binnen de zorg voor mensen met een reumatische aandoening. De volgende thema’s worden nader uitgewerkt:
 Prevalentie, incidentie en prognose van mensen met een reumatische aandoening
 Invloed van reumatische aandoeningen op de kwaliteit van leven
 Zorggebruik en zorgkosten gerelateerd aan reumatische aandoeningen
 Maatschappelijke impact van reumatische aandoeningen
 Zorgaanbod voor reumatische aandoeningen en de kwaliteit van de zorg
Gegevensverzameling