Publicatie

Publicatie datum

Rotterdam in de lift: een onderzoek naar de effecten van de introduktie van patiëntentilliften in de thuiszorg.

Knibbe, J.J., Kersten, J.W.E.T., Friele, R.D. Rotterdam in de lift: een onderzoek naar de effecten van de introduktie van patiëntentilliften in de thuiszorg. Utrecht: NIVEL, 1994. 92 p.
Download de PDF
In het projekt 'Rotterdam in de Lift' werd de invloed op de preventie van rugklachten nagegaan van de introduktie van patiententilliften in de thuiszorg. Deze ergonomische interventie werd bestudeerd in de vorm van een gecontroleerd experiment. Het rapport beschrijft zowel de wijze waarop de interventie werd verricht als de resultaten van het onderzoek naar de effekten daarvan. Achtereenvolgens worden de effekten op het voorkomen van rugklachten, op de omvang en aard van de fysieke belasting en op de opvattingen over tilliften besproken. Zowel de opvattingen van de betrokken verpleegkundigen als van de patiënten worden beschreven. De conclusie luidt dat de interventie inderdaad een positief effekt heeft gehad op het voorkomen van rugklachten en de fysieke belasting. De acceptatiegraad blijkt bij zowel patienten als verpleegkundigen redelijk tot goed te zijn. Wel werd vastgesteld dat de interventie op een aantal punten ontoereikend is geweest. Belangrijke bronnen van fysieke belasting bleven bestaan en een belangrijke minderheid van patienten bestempelde de liften niet als positief.