Publicatie

Publicatie datum

Rugklachten en andere klachten aan het bewegingsapparaat van het verzorgend en verplegend personeel van verzorgingshuizen.

Bakker, R.H.C., Knibbe, J.J., Friele, R.D. Rugklachten en andere klachten aan het bewegingsapparaat van het verzorgend en verplegend personeel van verzorgingshuizen. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: 1997, 75(6), p. 333-338.
Download de PDF
Bij het verzorgend en verplegend (V&V) personeel van zeventien verzorgingshuizen (n=445) is door middel van vragenlijstonderzoek nagegaan in hoeverre zij rugklachten ervaren. In totaal rapporteerde 56% van de ondervraagden, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 51-60%, rugklachten te hebben gehad in het afgelopen jaar. Voor de afgelopen drie maanden was dit 41%, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 37-46%. Van het V&V-personeel met rugklachten in de achterliggende drie maanden (n=182) rapporteerde 80% dat zij deze klachten vaker dan eens hadden. Driekwart van de respondenten met rugklachten was van mening dat deze klachten het gevolg waren van hun werk. Belastende taken die door mensen met rugklachten met name werden genoemd, waren het van de grond tillen van een bewoner, het verplaatsen van bewoners tussen stoelen en bed, en til- en verzorgingshandelingen binnen het bed. Vrijwel iedereen (90%) bleek ondanks rugklachten door te werken. Geconcludeerd wordt dat de rugklachtenproblematiek onder het verplegend en verzorgend personeel in verzorgingshuizen aanleiding kan zijn tot verzuim, maar ook tot een vergrote fysieke belasting van collega's zonder rugklachten, omdat bij hen extra belastende taken worden neergelegd. (aut. ref.)