Publicatie

Publicatie datum

Rugklachten, fysieke belasting en preventiemogelijkheden in verzorgingshuizen.

Friele, R.D., Knibbe, J.J., Beune, H.A.T., Knibbe, N.E., Ooyen, J.W.T. van, Keijsers, G.J., Bakker, R.H.C., Erp, N.H.J. van, Winkel, A. te. Rugklachten, fysieke belasting en preventiemogelijkheden in verzorgingshuizen. Utrecht: NIVEL, 1995. 168 p.
Download de PDF
In dit onderzoek is het probleem van de fysieke belasting van het verplegend en verzorgend personeel in verzorgingshuizen bestudeerd. Als eerste hebben we laten zien dat zich, met name onder het verplegend en verzorgend personeel, problemen voordoen. Zij hebben relatief vaak last van hun rug. Voor het niet verplegend en verzorgend personeel lijken er vooral problemen te zijn onder die medewerkers die gedurende langere tijd moeten staan, vaak moeten bukken of veel moeten reiken. De wens om de geconstateerde problemen aan te pakken leeft zowel bij het personeel als bij het management van de verzorgingshuizen. Voor verplegenden en verzorgenden zijn tilliften een gewenste manier om het probleem van de fysieke belasting op te lossen. Bewoners van verzorgingshuizen die nog niet met een tillift getild worden staan negatief tegenover de tillift, terwijl degenen die hier wel mee getild worden positiever zijn, maar wel problemen rapporteren. Dit benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige introductie van tilliften in verzorgingshuizen. Naast het probleem veroorzaakt door het tillen van bewoners is er sprake van een grote mate van 'statische' belasting. Dit probleem wordt door het management veel minder belangrijk gevonden, dan door het verplegend en verzorgend personeel. Door het management wordt het tekort aan expertise gezien als een probleem bij het invoeren van beleid gericht op het bestrijden van de fysieke belasting. Hierin lijkt deels voorzien te kunnen worden met een plan van aanpak dat is opgesteld op basis van dit onderzoek. (aut. ref.)