Publicatie

Publicatie datum

Samenwerken binnen en buiten de huisartsenpraktijk.

Boonstra, N., Hazen, A., Magnée, T., Mok, L., Klaassen, H.W., Wenning, H. Samenwerken binnen en buiten de huisartsenpraktijk. In: Mok, L. (eds) Handboek POH-GGZ. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. Dit hoofdstuk is verkrijgbaar via de website van de uitgever. p. 189–226.
De POH-GGZ weet dat goed zorgverlenerschap de kern van het eigen werk is en beseft dat dit meer waarde krijgt wanneer er synergetische samenwerkingsrelaties zijn. Het onderhouden van het professionele netwerk kost tijd, die wordt uitbetaald in geval van verwijzing, consultatie of crisis. Binnen de huisartsenpraktijk werkt de POH-GGZ vooral samen met de huisarts over beleid, beloop en handelen bij lopende behandelcontacten. De rol van de kaderhuisarts GGZ wordt toegelicht, evenals die van de praktijkassistent, POH en verpleegkundig specialist-GGZ. Daarnaast wordt samengewerkt met de (psychosomatisch) fysiotherapeut, de apotheker-farmacotherapeut, basis GGZ, specialistische GGZ, (vrijgevestigde) psychiater, paramedici, naasten en het wijkteam. Samenwerking vraagt om heldere werkafspraken en een evaluatie als er een incident is geweest. In dit hoofdstuk krijgt de POH-GGZ handreikingen om de samenwerking met zowel de interne als externe collega’s vorm te geven.