Publicatie

Publicatie datum

Samenwerking tussen 1ste en 2de lijns zorgverleners rondom acute opname van ouderen met dementie in het ziekenhuis kan beter.

Heeren, M.J.J., Langelaan, M., Jong, R. de, Groot, J.F. de. Samenwerking tussen 1ste en 2de lijns zorgverleners rondom acute opname van ouderen met dementie in het ziekenhuis kan beter. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
<strong>Aanleiding<\strong>
De continuïteit van zorg bij acute opname van ouderen met dementie wordt beïnvloed door de mate van samenwerking tussen betrokken zorgverleners.
<strong>Doel<\strong>
Inzicht krijgen in de ervaren samenwerking tussen 1ste en 2de lijns zorgverleners rondom acute opname van ouderen met dementie in het ziekenhuis.
<strong>Aanbevelingen samenwerkingsafspraken<\strong>
- Gebruik van het zelfde communicatiemiddel met toestemming van de patiënt, zoals het Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg (EGPO);
- Verbeteren van de informatieoverdracht over diagnose dementie (cognitieve problemen en zorginzet thuis) en gegevens betrokken casemanager dementie;
- Verbeteren van de bereikbaarheid van de casemanager dementie: centrale positie bij opname en zorg rondom oudere met dementie en contact met 2de lijn (transferverpleegkundigen en afdelingsverpleegkundigen).
<strong>Vervolg<\strong>
Stichting Transmurale Zorg implementeert de verbeterde samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners betrokken bij acute opname van ouderen met dementie. Het NIVEL zal hierna opnieuw kijken naar de ervaren samenwerking tussen zorgverleners met een nameting.