Publicatie

Publicatie datum

Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening.

Triemstra, M., Grit, K., Graaff, B. de, Venderbos, J., Friele, R. Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening. Utrecht: Nivel, 2019. 60 p.
Download de PDF
We bespreken 'leren van calamiteiten' aan de hand van drie belangrijke beleidsassumpties:
1. de beleidsassumptie assumptie dat rapportages over calamiteiten relevante informatie bevatten voor jeugdhulpprofessionals en -instellingen die kan bijdragen aan het verbeteren van de jeugdhulp en het voorkomen van calamiteiten.
2. de beleidsassumptie dat jeugdhulpprofessionals en -instellingen in staat zijn om te leren van rapportages over calamiteiten.
3. de beleidsassumptie dat de IGJ en de samenwerkende toezichthouders een rol kunnen spelen in het proces van sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening.

Aanbevelingen voortgekomen uit het onderzoe
1. Sluit met de kennis uit calamiteitenrapportages aan bij de bestaande dynamiek in het domein van de jeugdhulp en de manier waarop professionals kennis willen nemen van voor hen belangrijke informatie.
2. Maak voor het verspreiden van inzichten uit calamiteitenrapportages meer gebruik van bestaande kennisinfrastructuren, en stimuleer professionals, organisaties en landelijke organen en ook de gemeentes om zelf het initiatief te nemen om relevante informatie uit calamiteitenrapportages te delen via hun eigen kennisinfrastructuur en – voor zover nodig – daar verder een kennisinfrastructuur voor te ontwikkelen.
3. Besteed als toezichthouder meer tijd en aandacht aan een inhoudelijke reflectie op de calamiteitenrapportage van een specifieke organisatie. Verbind die individuele calamiteitenrapportage met de veel bredere kennis die bij de IGJ beschikbaar is. Overweeg om dit leerproces op regionaal niveau vorm te geven.