Publicatie

Publicatie datum
Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2013.
Aar, F. van, Koedijk, F.D.H., Broek, I.V.F. van den, Coul, E.L.M. Op de, Soetens, L.C., Woestenberg, P.J., Heijne, J.C.M., Sighem, A.I. van, Nielen, M.M.J., Benthem, B.H.B. van. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2013. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2014.
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn