Publicatie

Publicatie datum
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2017.
Visser, M., Aar, F. van, Coul, E.L.M. Op de, Slurink, I.A.L., Wees, D.A. van, Hoenderboom, B.M., Daas, C. den, Woestenberg, P.J., Götz, H.M., Sighem, A.I. van, Nielen, M.M.J., Benthem, B.H.B. van. Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2017. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018.
Gegevens verzameling
Vragen, bel of mail: