Publicatie

Sociale contacten en vrije tijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking.

Cardol, M., Speet, M., Rijken, P.M. Sociale contacten en vrije tijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. In: D. Flikweert; J. Bruijnincx; H. Balsters. Focus op onderzoek: wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Vilans, VGN, ZonMw, LKNG, NGBZ. Programmaboek van congres op 27-28 september 2007 in De Meervaart, Amsterdam. p. 40-41.
Burgerschap betekent dat mensen met een verstandelijk beperking in de samenleving leven als gelijkwaardige burgers. Tegelijkertijd is er bezorgdheid over mensen die vereenzamen in woonwijken. Dit onderzoek beschrijft de sociale participatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, door de ogen van de mensen zelf. Ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van het panel Samen Leven werden eind 2006 geinterviewd over hun sociale contacten en vrije tijdsbesteding. De panelleden zijn 15 jaar en ouder, en wonen op instellingsterrein of in woonwijken, alleen of met anderen. Resultaat van het onderzoek is dat sociale participatie niet vanzelf gaat, positieve en minder positieve ervaringen komen in de presentatie aan bod. Onder andere: ruim 40 % van de mesen neemt deel aan activiteiten waar ook mensen zonder verstandelijk beperking komen. Veel mensen hebben behoefte aan meer sociale contacten, 44% van alle mensen voelt zich soms eenzaam. Ondersteuning van sociale contacten en vrijetijdsbesteding is voor verbetering vatbaar. De conclusie is dat burgerschap maatwerk vereist. Dit blijkt uit de verschillende behoeften en ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking. Sommigen kiezen met reden voor wél of juist geen contacten met mensen zonder verstandelijke beperking. De resultaten van dit onderzoek laten zien wat mensen nodig hebben om in de maatschappij te kunnen meedoen.