Publicatie

Publicatie datum

Spreken over vergeten: in gesprek over wensen en behoeften van mensen met dementie.

Verkade, P.J., Döpp, C. Spreken over vergeten: in gesprek over wensen en behoeften van mensen met dementie. Denkbeeld: 2019(oktober), 3 p.
Lees online
Dat het belangrijk is mensen met dementie bij zorg en ondersteuning te betrekken en rekening
te houden met hun wensen, wordt steeds meer erkend. Maar omdat dementie een voortschrijdend proces is, dient men daar dan wel in een vroegtijdig stadium mee te beginnen. En daarbij ook aI na te denken over de toekomst. In dit artikel wordt het boekje 'Spreken over vergeten' besproken, een laagdrempelig hulpmiddel om dit proces op gang te brengen.

Het boekje begint met een uitleg over hoe het boekje gebruikt kan worden. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat in op het levensverhaal, het tweede behandelt wensen met betrekking tot belangrijke naasten, woonomgeving, manier van leven enzovoort. In het derde deel komen beslissingen over bijvoorbeeld vertegenwoordiging of medische handelingen aan de orde. De verschillende onderdelen kunnen gebruikt worden als gespreksleidraad, maar ook om er daadwerkelijk wensen in op te schrijven. Mensen met dementie kunnen het boekje naar eigen inzicht gebruiken.