Publicatie

Publicatie datum

Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige.

Veer, A.J.E. de. Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige. www.nivel.nl: NIVEL, 2007.
Download de PDF
Vierenveertig procent van de verpleegkundigen geeft aan dat hun team de afgelopen vijf jaar taken van artsen heeft overgenomen en de meeste van hen verwachten dat deze ontwikkeling zich verder doorzet. Vooral de coördinatie van de zorg, de contacten met andere disciplines, het verstrekken van medische informatie en het stellen van een voorlopige diagnose worden wel eens door verpleegkundigen gedaan. Veel (83%) verpleegkundigen die de afgelopen vijf jaren te maken hadden met taakverschuivingen, vinden het werk daardoor interessanter geworden. Desondanks zijn verpleegkundigen niet unaniem van mening dat verdere taakverschuiving wenselijk is. Zij zien het allereerst als een manier om de zorg efficiënter te maken. Vooral de verpleegkundigen die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vinden het geen wenselijke ontwikkeling. Ruim eenderde van de verpleegkundigen uit die sector verwacht dat de cliëntveiligheid door taakverschuivingen in gevaar komt. (aut. ref.)
Gegevensverzameling