Publicatie

Publicatie datum

Taakverschuiving van huisarts naar verpleegkundige.

Korevaar, J., Donker, G. Taakverschuiving van huisarts naar verpleegkundige. Huisarts en Wetenschap: 2019(11)
Download de PDF
De werkdruk van huisartsen is hoog en wordt nog hoger door veroudering van de bevolking en een dreigend tekort aan huisartsen. Een oplossing is om verpleegkundigen taken te laten overnemen van de huisarts. De auteurs van een cochranereview bekeken wat patiënten, huisartsen en verpleegkundigen hiervan vinden en welke ervaring ze hiermee hebben. Daaruit blijkt dat goede scholing, goede verwijsmogelijkheden, duidelijke taakverdeling en goede begeleiding randvoorwaarden voor succes zijn.