Publicatie

Publicatie datum

Techniek in de thuiszorg, een evaluatie van het stimuleringsprogramma thuiszorgtechnologie.

Friele, R.D., Kerssens, J.J. Techniek in de thuiszorg, een evaluatie van het stimuleringsprogramma thuiszorgtechnologie. Utrecht: NIVEL, 1995. 237 p.
Download de PDF
In 1989 werd het plan opgevat het gebruik van techniek in de thuiszorg te gaan stimuleren. Dit zou leiden tot een sterkere thuiszorg. Hiervoor werd door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het stimuleringsprogramma thuiszorgtechnologie in het leven geroepen. In het kader van dit programma werd een 40-tal projecten uitgevoerd. Dit rapport biedt nu, in 1995, een evaluatieve terugblik op het stimuleringsprogramma. Het programma voorzag in projecten met twee centrale thema's: substitutie en professionalisering. De evaluatie van het programma heeft enerzijds betrekking op het programma als geheel en anderzijds op de afzonderlijke onderdelen van het programma: de uitgevoerde projecten. Het blijkt dat projecten gericht op het programma: de uitgevoerde projecten. Het blijkt dat projecten gericht op substitutie het grootste beslag hebben gelegd op de financiële middelen. Ook is een groot aantal projecten uitgevoerd gericht op de efficiëntie van thuiszorgorganisaties. Relatief weinig projecten hebben betrekking op de ondersteuning van de mantelzorg en de onafhankelijkheid van de patiënt. Ook op het terrein van de ondersteuning van het werk van verplegenden en verzorgenden het terrein van de ondersteuning van het werk van verplegenden en verzorgenden is het netto resultaat, in termen van effectieve projecten, beperkt. Het is de verdienste van een programmatische opgezet stimuleringsbeleid dat evaluatie, ondanks de beperkingen, mogelijk is. Het wordt daardoor duidelijk dat sommige technieken makkelijker in een project worden opgenomen dan andere. (aut. ref)