Publicatie

Publicatie datum

Tijden in de gezondheidszorg: een inventarisatie in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling.

Lindert, H. van, Friele, R., Verweij, J., NIVEL. Tijden in de gezondheidszorg: een inventarisatie in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. Den Haag: Projectbureau Dagindeling, 2000. 74 p. p.
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de openingstijden van huisartspraktijken en poliklinieken in de gezondheidszorg. Er is gekeken of de huidige openingstijden aansluiten bij de behoefte van de consumenten en in hoeverre er behoefte bestaat aan avond- en/of weekendspreekuren.