Publicatie

Trends in de geestelijke volksgezondheid in Nederland: een visie gebaseerd op cijfers.

Schoemaker, C., Have, M. ten, Sytema, S., Verhaak, P. Trends in de geestelijke volksgezondheid in Nederland: een visie gebaseerd op cijfers. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 2007, 62(10), 824-835
Over trends in de geestelijke volkgezondheid is geen zinning woord te zeggen, en de beschikbare cijferreeksen zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Dat concludeerde de Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondhei in 2002 in haar rapport "Zorg van velen". Sindsdien is een groot aantal nieuwe onderzoeken verschenen. Zijn de cijfers nog steeds zo onduidelijk?(aut. ref.)