Publicatie

Publicatie datum

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk.

Linden, M.W. van der, Westert, G.P., Bakker, D. de, Schellevis, F. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL, 2004. 136 p.
Download de PDF
In het rapport “Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk” van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk staan gezondheid en ziekte centraal vanuit het perspectief van de bevolking en vanuit het perspectief van de huisarts(praktijk).
In de eerste plaats worden gegevens gepresenteerd over de door mensen zelf ervaren gezondheid en door hen gerapporteerde klachten en aandoeningen in het kader van een health interview survey. In de tweede plaats wordt weergegeven welke klachten en aandoeningen mensen in één jaar tijd aan de huisarts(praktijk) presenteren, op basis van de diagnose van de huisarts. Vervolgens worden de door mensen gerapporteerde klachten en aandoeningen enerzijds en de aan de huisarts gepresenteerde klachten en aandoeningen anderzijds met elkaar vergeleken. Tenslotte worden de resultaten waar mogelijk vergeleken met de resultaten zoals verkregen tijdens de eerste Nationale Studie uit 1987.
Gegevensverzameling