Publicatie

Publicatie datum

Tweede uitgifte goed moment voor gesprek over rijvaardigheid. Mensen kruipen weer achter het stuur na twee weken medicatiegebruik.

Hemme, E., Dijk, L. van, Borgsteede, S. Tweede uitgifte goed moment voor gesprek over rijvaardigheid. Mensen kruipen weer achter het stuur na twee weken medicatiegebruik. Pharmaceutisch Weekblad: 2021, 156(3), p. 14-15.
Download de PDF
Achtergrond
De schatting is dat in Nederland jaarlijks 30 tot 65 verkeersdoden zijn toe te schrijven aan het gebruik van rijgevaarlijke geneesmiddelen.
Bekend is dat een aantal geneesmiddelen een negatief effect heeft op het reactievermogen en de rijvaardigheid van gebruikers.
Uit eerder onderzoek blijkt dat veel mensen wel op de hoogte zijn van deze negatieve effecten, maar dat slechts weinig gebruikers hun rijgedrag of geneesmiddelgebruik aanpassen.

Doel
We onderzoeken hoe gebruikers van geneesmiddelen keuzes maken in hun rijgedrag.

Methode
We interviewden we twaalf mensen over verkeersdeelname in relatie tot hun geneesmiddelengebruik.

Resultaten
In dit artikel presenteren we de resultaten en mogelijkheden om de gebruikers van rijgevaarlijke geneesmiddelen beter te begeleiden.