Publicatie

Publicatie datum

Twenty five years of requests for euthanasia and physician assisted suicide in Dutch general practice: trend analysis.

Marquet, R.L., Bartelds, A., Visser, G.J., Spreeuwenberg, P., Peters, L. Twenty five years of requests for euthanasia and physician assisted suicide in Dutch general practice: trend analysis. British Medical Journal: 2003, 327(7408), 201-202
Lees online
Dit concluderen onderzoekers van het NIVEL in het British Medical Journal in hun artikel: Twenty-five years of request for euthanasia and physician assisted suicide in Dutch general Practice; trend analysis. (BMJ; 2003; issue 7408, 26 juli: 201-2) Uit het onderzoek dat bij een representatieve groep van Nederlandse huisartsen (Peilstations) in de periode 1977 tot 2001 werd uitgevoerd, blijkt dat het aantal verzoeken tot euthanasie bij de huisarts zich de laatste jaren heeft gestabiliseerd op ongeveer 5000 verzoeken per jaar. In 1977 was pijn nog in 50% van de gevallen de belangrijkste reden om euthanasie of hulp bij zelfdoding te vragen, in 1995 was dat gedaald tot 30% en in 2001 tot 25%. Deze daling is waarschijnlijk een afspiegeling van het feit dat de palliatieve zorg voor terminale patiënten in de loop der tijd sterk is verbeterd. Terwijl pijn als reden afnam, nam afkeer of vrees voor ontluistering proportioneel toe: van 20% in 1977 tot ruim 40% in 2001.(zie ook figuur)
Gegevensverzameling