Publicatie

Publicatie datum

Uitkomsten van cliëntondersteuning door MEE-organisaties, zoals beoordeeld door consulenten.

Cardol, M., Hoek, L. van der, Rijken, M. Uitkomsten van cliëntondersteuning door MEE-organisaties, zoals beoordeeld door consulenten. Utrecht: NIVEL, 2011. 47 p.
Download de PDF
Ondersteuning van consulenten van de MEE-organisaties verbetert zelfredzaamheid, welbevinden en participatie van mensen met een beperking, zo blijkt uit een eerste onderzoek hiernaar onder consulenten. Onderzoek onder cliënten moet dit nog bevestigen.

MEE is een organisatie die mensen met een beperking of chronische ziekte en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ondersteunt. Daarvoor is geen verwijzing of indicatie nodig, de ondersteuning is voor iedereen uit de doelgroepen gratis toegankelijk. “De naam drukt uit waar MEE voor staat: een ondersteuner naast de cliënt, die MEEleeft, MEEdenkt, ook MEElacht, zonodig MEEgaat en altijd MEEwerkt”, verklaart de website. De organisatie heeft vestigingen verspreid over heel het land van waaruit consulenten ondersteuning op maat bieden. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) hield de uitkomsten van drie MEE-organisaties tegen het licht. Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van een meetinstrument dat MEE hiervoor ontwikkelde.

Uitkomsten
Volgens de consulenten versterkt de ondersteuning bij 85% van de ondersteuningstrajecten zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, openstaan voor hulp en het zelf maken van keuzes, door MEE samengevat als ‘empowerment’. MEE ziet verbeteringen binnen dit domein als basis voor verbetering op de andere domeinen. Op het gebied van samenleven & wonen is verbetering te zien bij 67% van de ondersteuningstrajecten en op ontwikkeling & opvoeding bij 59%. Verder blijkt succes van de ondersteuning ook afhankelijk van leeftijd en soort beperking. Bij cliënten met een verstandelijke beperking of autisme rapporteren consulenten bijvoorbeeld vaker verbeteringen in leren & werken dan bij cliënten met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. 63% van de ondersteuningstrajecten heeft bovendien voordelen voor de samenleving, bijvoorbeeld doordat een cliënt betaald werk krijgt of niet meer dakloos is.

Het onderzoek
In het onderzoek is naar ondersteuningstrajecten van 513 cliënten gekeken. De meting is een eerste stap. Het door MEE ontwikkelde meetinstrument blijkt bruikbaar voor het meten van uitkomsten, maar dit kan nog wel worden verfijnd. NIVEL-onderzoeker Mieke Cardol: “De meting is nu nog alleen gebaseerd op verbetering volgens de consulenten. Input van cliënten voor en na ondersteuning van MEE maakt het beeld dat we krijgen evenwichtiger en betrouwbaarder.”