Publicatie

Publicatie datum

Valt er wat te kiezen?: onderzoek naar de keuze voor een verpleeg- of verzorgingshuis.

Silkens, A.C., Hanse, E., Friele, R.D. Valt er wat te kiezen?: onderzoek naar de keuze voor een verpleeg- of verzorgingshuis. Ouderenzorg: 2003, 6(1), 16-19
Bijna alle mensen (90%) die verhuizen naar een verzorgingshuis komen terecht in het huis van hun keuze. Dit blijkt uit een in Zeeland gehouden onderzoek dat het NIVEL deed voor de Stichting Het Klaverblad. Het blijkt dat maar weinig mensen gebruik maken van keuze- ondersteunende informatie over verpleeg- of verzorgingshuizen op internet. Het zijn vrijwel alleen de familieleden van ouderen die het internet raadplegen. Voor hen kan internet een belangrijke informatiebron zijn. Stichting Het Klaverblad Zeeland is een samenwerkingsverband van zes lidorganisaties en behartigt de belangen van cliënten van de zorg- en dienstverlening in Zeeland. Bron: Ouderenzorg