Publicatie

Publicatie datum

Variatie in samenwerkingsintensiteit tussen verpleeghuisarts en huisarts in

Schols, J.M.G.A., Veer, A.J.E. de, Kerkstra, A., Diederiks, J.P.M., Koopmans, R.T.C.M., Sturmans, F., Crebolder, H.F.J.M. Variatie in samenwerkingsintensiteit tussen verpleeghuisarts en huisarts in TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2000, 78(6), p. 367-372
Een inventariserend onderzoek werd uitgevoerd naar de intensiteit van de