Publicatie

Publicatie datum

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn.

Snoeijs, S., Strijbis, A., Bos, M., Dijk, L. van. Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn. Utrecht: NIVEL, 2011. 71 p.
Download de PDF
De zorgstandaard vasculair risicomanagement is betrekkelijk nieuw en blijkt in de ziekenhuizen nog niet overal bekend. Om het werken volgens de zorgstandaard tot een succes te maken, zullen de betrokken medisch specialisten met elkaar en met de huisartsen structurele afspraken moeten maken over de zorg bij hart- en vaatziekten.

In 2009 is de zorgstandaard vasculair risicomanagement uitgekomen. De zorgstandaard beschrijft op hoofdlijnen hoe goede zorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten eruit moet zien en hoe de aanpak van risicofactoren georganiseerd kan worden. Want de moderne geneeskunde probeert vooral dit risico terug te dringen en zo hart- en vaatziekten uit te stellen of te voorkomen. Veel hart- en vaatpatiënten hebben ernstig overgewicht, een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol. Meer bewegen, stoppen met roken, gezonder eten en zo nodig medicijnen, verminderen deze risicofactoren en dragen zo bij aan minder hart- en vaatziekten.

Onderzoek naar implementatie zorgstandaard
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) deed een zogenoemde ‘nulmeting’. Het keek bij patiënten, huisartsen en medisch specialisten hoe de zorg rond het vasculair risicomanagement ervoor staat. Vorig jaar zijn al de onderzoeken bij patiënten en huisartsen gepubliceerd. Nu volgt het rapport over de medisch specialisten. Hiervoor zijn vragenlijsten beantwoord door 161 medisch specialisten. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van de Hartstichting.

Samenwerkingsafspraken
Uitgangspunt van de zorgstandaard is organisatie van de zorg rond de patiënt, met als nieuwe concepten het ‘individueel zorgplan’ en de ‘centrale zorgverlener’. NIVEL-programmaleider Liset van Dijk: "Voordat er volgens de zorgstandaard kan worden gewerkt, zullen alle betrokken zorgverleners afspraken moeten gaan maken om samen te werken. Bijvoorbeeld over hoe zij het verwijzen en weer terugverwijzen regelen en hoe ze aan de slag gaan met het ‘individueel zorgplan’ en de ‘centrale zorgverlener’. Samenwerkingsafspraken zijn een belangrijke randvoorwaarde voor ketenzorg." Voor de zorgstandaard zie: www.vitalevaten.nl