Publicatie

Publicatie datum

Veelvoorkomende klachten en problemen.

Cohen de Lara, M., Heer-Eimers, M. de, Jacobs, G., Küçük, E., Magnée, T., Mok, L., Terluin, B., Zonneveld, M., Wenning, H. Veelvoorkomende klachten en problemen. In: Mok, L. (eds) Handboek POH-GGZ. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. Dit hoofdstuk is verkrijgbaar via de website van de uitgever. p. 227–345.
De POH-GGZ is – net als de huisarts – een generalist en een (hulp)poortwachter. Hij/zij/hen krijgt te maken met patiënten die een grote diversiteit aan klachten en problemen presenteren; de leeftijd van de patiënten kan eveneens sterk variëren: van 0 tot 120 jaar. Deze verscheidenheid maakt het werk van de POH-GGZ uitdagend en afwisselend, maar stelt ook hoge eisen aan het professionele en persoonlijke functioneren. De POH-GGZ zal tijdens de triage snel een beeld moeten krijgen van de psychische klachten: is er begeleiding of behandeling nodig of niet? En zo ja, is dit bij de POH-GGZ, de basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ of in het sociale domein? Snel schakelen, overleggen en handelen zit in het DNA van de POH-GGZ. In dit hoofdstuk worden de klachten en problemen die de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk veel tegenkomt besproken aan de hand van een klachtbeschrijving, prevalentie en een (eventuele) prognose. De rol van de POH-GGZ wordt uitgebreid toegelicht. De onderwerpen zijn alfabetisch gerubriceerd en er is aandacht voor zelfmanagement.